Nye grupper for pårørende

Det har været en sand fornøjelse at samarbejde med Katja omkring opstarten af en terapeutisk gruppe for pårørende til alkoholikere. Gruppen er nu godt i gang (og åbner op for nye medlemmer i januar 2011, hvis du er interesseret), og det er skønt at være en del af den helt særlige energi, der kan opstå i en gruppe, hvor deltagerne i dén grad genkender sig selv i hinanden.

Det er derfor med stor fryd, at jeg kan præsentere Katjas og mit nye udvidede samarbejde omkring grupper lige her.

Reklamer

Dødsbevidsthed og livslyst

Jeg har på det sidste igen været optaget af den eksistentielle psykoterapeut Irvin D. Yaloms bøger. At Yalom er eksistentiel psykoterapeut betyder, at han bl.a. er optaget af det, som han kalder “de ultimative anliggender” i menneskelivet.

Et af disse ultimative anliggender – eller vilkår – er at vi alle skal dø, og om det har Yalom skrevet bogen “Som at se på solen”. Den handler om dødsangst og hvordan vi kan håndtere den og endda profitere af den. Det er paradoksalt nok en meget livsbekræftende bog.

Den handler om, hvordan dødsangsten kan omdannes til en bevidsthed om accept af, at vi skal dø. En accept, som vi kan leve med på en anden måde end angsten, som kan smadre vores liv.

At leve med bevidstheden om, at vi skal dø, kan give os modet til at leve det liv, vi ønsker, og i sidste ende give os livslyst i stedet for livs- og/eller dødsangst.

Bogen er fyldt med eksempler fra Yaloms liv som terapeut, og han deler gavmildt ud af sine egne erfaringer – både professionelle og private, og den er virkelig læseværdig og hermed anbefalet.

Fantastiske grupper

Så har Katja og jeg skudt vores nye gruppe for pårørende til alkoholikere i gang, og det var en sand fornøjelse at være sammen med gruppe-deltagerne.

Der kan ske noget helt særligt i grupper, som ikke har mulighed for at udfolde sig på samme måde i individuel terapi, og jeg bliver helt høj af at opleve det – uanset om jeg er deltager i eller leder af en gruppe.

Det er et kæmpe sus, en enorm lettelse,  et chock, en stor glæde og meget andet, når man oplever, at der er andre mennesker, der har det nøjagtig lige som én selv. Når der sidder et menneske og fortæller om noget dybt personligt og meget sårbart, og man bare har lyst til at sige (råbe) “det kunne være mig, der sad og sagde det dér. Jeg har det nøjagtig ligesådan!”.

Det er i sig selv helende at opdage, at man virkelig ikke er den eneste i verden, der har det på en bestemt måde. Det giver en tro på, at man (sammen) skal finde ud af det, og ensomheden er for en stund ikke alt-ædende.

Gruppen kører onsdage i ulige uger og er åben for nye deltagere.

Hvad skete der dog med min blog?

Det er jo så frygtelig lang tid siden, jeg har skrevet. Ikke fordi jeg ikke beskæftiger mig med eller tænker på terapiens fortræffeligheder – for det gør jeg det meste af tiden – men fordi… ja hvad? Tiden bare går med arbejde, børn, mand, logistik, praktik i hverdagen, madpakker, trummerum….

Og så bruger jeg lige pludselig ikke tid på mig selv, og det der betyder noget for mig og tanker mig op med energi – fx at skrive her, hvor jeg reflekterer over, hvad det egentlig er jeg laver.

Når jeg (endelig) opdager det, er det tid til at stoppe op, give mig selv et åndehul, tage mig tiden, trække vejret, kigge lidt ud i luften og få kontakt med mig selv igen. Få kontakt med det, der er meningsfuldt for mig.

Så nu skal der liv i bloggen igen, for den er ét af mine små åndehuller i hverdagen.

PS: På onsdag starter (med en uges forsinkelse) gruppen for pårørende til alkoholikere. Der er stadig et par pladser, og du er velkommen til at kontakte mig, hvis du tror, det kunne være noget for dig.

Om at blive bedre til at mærke sine følelser

I denne måneds Bazar er der en artikel, som jeg har medvirket til gennem et interview. Artiklen handler om, hvorfor det er vigtigt at mærke dine følelser; hvordan det giver en bedre kontakt til dig selv og ikke mindst, hvordan man gør.

Du har måske som mange andre lært, at det har størst værdi at være rationel, at du må bruge dit intellekt og din “sunde fornuft”, når du skal forholde dig til livets hændelser. Det er rigtig ærgerligt, for det er når du lytter til hjertet og dine følelser, at du kommer i kontakt med dig selv – dine værdier, ønsker, håb, behov, længsler – og det er i denne kontakt, at det bliver muligt for dig at tage beslutninger, der leder dig hen imod et liv, der giver mening for lige netop dig.

Hvad er medmisbrug?

Lever du sammen med en alkoholiker? Bliver du sammen med ham eller hende, selv om du meget af tiden har det elendigt i forholdet? Bliver du selv om du meget af tiden føler angst, vrede, voldsom ked af det-hed, desperation, forladthed?

En medmisbruger er et menneske, der tillader et andet menneskes adfærd at påvirke sig i så høj grad, at hendes liv er kontrolleret af den andens adfærd og sindsstemning. Samtidig er medmisbrugeren besat af behovet for at kontrollere dette andet menneskes adfærd og kan ikke opgive håbet om, at hvis bare hun gør det rigtige, vil drikkeriet og dermed al hendes lidelse stoppe. (Og medmisbrugeren kan ligeså godt være en mand).

En medmisbruger er afhængig af alkoholikeren på samme måde som alkoholikeren er afhængig af alkohol. Afhængigheden viser sig ved, at éns liv bliver ved med at dreje sig om den anden person, al energi, følelser og tanker går til den anden person i stedet for mod én selv.

At være medmisbruger er utrolig pinefuldt, og det kan være svært for andre at forstå, hvad det handler om, hvilket blot gør din ensomhed endnu større. Hvis du vil arbejde med dit medmisbrug, kan det være en uvurderlig støtte at være i en gruppe, hvor du møder ligesindede. Det kan være i Al-Anon eller læs mere under menupunktet “Grupper” ovenfor.